ჩვენს შესახებ

შპს „გია კავკასია ლოგისტიკა“ დაარსდა 2011 წელს კომპანიის საქმიანობას წარმოადგენს შემდეგი :
1. შპს “ გია კავკასია ლოჯისტიკა „ შვეიცარიული კომპანიის Endress + Hauser AG- ის ოფიციალური წარმომადგენელია. ჩვენი კომპანიის საშუალებით ხდება E+H –ს საკონტროლო მოწყობილობების მიწოდება ,როგორიცაა: სითხეების, გაზების და ორთქლის ნაკადის დონის, წნევის , ტემპერატურის და სითხეების სამრეწველო ანალიზის გამზომი მოწყობილობები. პარალელურად ვამუშავებთ კომპლექსური მართვის სისტემებს: კონტროლის, მონიტორინგის, ინფორმაციის გადაცემის (GSM, GPRS) და პროგრამული უზრუნველყოფის SCADA სისტემის ბაზაზე პროცესების ავტომატიზაციის და ვიზუალიზაციის სისტემებს, რომლებიც დაფუძნებულია HART, Profibus, და FIELDBUS პროტოკოლის გამოყენებით. ასევე კომერციული აღრიცხვიანობას.
2. სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული სათადარიგო ნაწილების და აქსესუარების მიწოდებას