პროექტის მომზადება

ტექნიკური პროექტის შექმნა, ტექნიკური დავალების საფულძველზე მრეწველობის ნებისმიერი დარგისათვის

მონტაჟი, მიღება - ჩაბარება

მუშა პროექტში გამოყენებული დეტალების, კვანძებისა და მოწყობილობების მონტაჟი, ტექნოლოგიური სისტემების შექმნა და პროგრამული უზრუნველყოფა

სპეციალისტების მომზადევა

შემკვეთის სპეციალისტების მომზადება დამონტაჟებული მოწყობილობების და სისტემების მომსახურებისათვის მომხმარებლის დონეზე

საგარანტიო მომსახურება

ჩვენს მიერ მიწოდებული ან დამონტაჟებული სისტემების და მოწყობილობების საგარანტიო მომსახურება

პროგრამული უზრუნველყოფა

პროგრამული უზრულველყოფის SCADA სისტემის ბაზაზე პროცესების ავტომატიზაცია და ვიზუალიზაცია, HART, FIELDBUS და PROFIBUS-ის პროტოკოლის გამოყენებით

ტვირთის მიწოდება

პროგრამული უზრულველყოფის SCADA სისტემის ბაზაზე პროცესების ავტომატიზაცია და ვიზუალიზაცია, HART, FIELDBUS და PROFIBUS-ის პროტოკოლის გამოყენებით

ბოლოს შესრულებული პროექტები

ყველს ნახვა

მოგვწერეთ

პარტნიორი კომპანიები